Hovedseksjon

Nettvett

Nettvett

DE VIKTIGE FORELDRENE

Foreldrene og andre voksne er viktige i barnas liv - som rådgivere, veiledere, rollemodeller og støtteapparat hvis barna opplever noe vanskelig eller trenger hjelp.
Mens barnas bruk av digitale medier blir mer sosial, mer variert og mer selvstendig ettersom barna blir eldre, avtar interessen for barnas digitale hverdag fra foreldrenes side med stigende alder. Hvordan kan foreldrene fortsette å følge barna inn i den digitale hverdagen? Snakk sammen!

 

Hva er viktigst?

1. Vær nysgjerrig og vis interesse, spill gjerne, gjør deg kjent med de tjenestene, spillene og appene barna bruker og utforsk innstillinger, aldersgrenser og muligheter. Voksne trenger ikke være ekspert på tjenester og teknologi.
2. Snakk med barna om deres digitale hverdag, akkurat som man snakker om det som skjer på skolen og på fritiden. Snakk om hva som er greit og ikke greit, lov og ikke lov, hvilket ansvar hver og en av oss har for et godt miljø og hva de kan gjøre for å være en god venn på nett og mobil.
3. Gjør deg tilgjengelig, og gi beskjed om at de må si fra til en voksen hvis noe skjer!
4. Behold roen og forsøk å lytte hvis barnet/ungdommen forteller hvis barnet/ungdommen forteller om hendelser og situasjoner der de trenger hjelp - også hvis de selv har gjort noe dumt. Prøv å nøste opp i det som er skjedd og ta barna med på råd for å løse situasjonene.
5. Snakk med andre foreldre, skolen og fritidsarenaene - da kan barna møte de samme rammene andre steder og det blir lettere å ta opp ting hvis noe skjer.

Hva kan dere bli enige om?

• Hvilke regler har dere for tidsbruk hjemme? Har dere samme regler for hele familien?

• Hva slags grenser skal dere sette for bruk av digitale medier når barna er på besøk hos hverandre?

• Når er det OK at barna får sin egen mobiltelefon?

• Hva de skal få lov til å se på/gjøre hos hverandre?

• Hvilke apper/spill bruker barna og hvilke er det greit at de laster ned? Er det noen som bruker sosiale medier/spill?

• Når er det greit at barna får lov å bruke sosiale medier med aldersgrenser?

• Hvilke ideer til gode spill og apper har de andre foreldrene?

• Er det greit, og på hvilken måte skal man lufte bekymringer/gi tilbakemeldinger om at noe er skjedd?

• Hva er det greit og ikke greit at barna sier og gjør på nett og mobil og ellers?