Hovedseksjon

Vålerenga skoles musikkorps

Det første skolekorpset ble etablert allerede i 1908, men ble nedlagt under første verdenskrig. I 1920 ble så korpset restiftet, og har drevet kontinuerlig siden det.

 

Da Vålerenga skoles guttemusikkorps (som korpset het den gangen) 17. mai 1920 marsjerte ned Karl Johan i flunkende nye uniformer, var korpset det eneste i full uniform. I 1923 dro korpset på tur til Halden, troppet opp utenfor hjemmet til komponisten Oscar Borg og spilte en av hans kjente marsjer. Komponisten ble så begeistret at han skrev ”Vålerengens honnørmarsj” og ga den til korpset. marsjen inngår den dag i dag i korpsets faste repertoar.

 

Korpset har i dag med store og små ca 50 medlemmer. I tillegg til musikken ønsker vi å legge stor vekt på det sosiale samholdet, både blant barn og foreldre. Korpset er en aktivitet der barn og ungdommer møtes og skaper noe sammen på tvers av alder, kjønn, religion og kulturell bakgrunn.

 

Korpset er en selvstendig medlemsorganisasjon. Vi er medlemmer av Norges Musikkorps Forbund og samarbeider nært med Vålerenga Skole. Korpset ledes av et styre. Dirigenten er korpsets musikalske leder. I tillegg har vi instruktører som gir undervisning enkeltvis og i grupper. Styret velges på årsmøtet blant foreldrene. Styret får ikke betalt for sitt arbeid, mens dirigent og instruktører er ansatte og får lønn.

 

Korpsets inntekter stammer i hovedsak fra offentlig støtte, medlemskontingent, spilleinntekter og noe dugnadsinnsats. Noen av de viktigste utgiftspostene er lønn, kjøp og vedlikehold av instrumenter, noter, turer og andre arrangementer. Vi er opptatt av at medlemskostnadene og arbeidsmengden for foreldrene skal være moderat. Vi legger derfor vekt på å ha en nøktern pengebruk.

 

Hovedkorpset har øvelse tirsdager mellom klokka 18.00 og 20.30. Øvingstider for rekrutter og aspiranter avtales for ett halvår av gangen.

 

De første årene vil barna være aspiranter. Aspirantene har samspill en gang i uka. I tillegg har de enkelt- eller gruppeundervisning. Aspirantene har blå genseruniform og marsjerer sammen med korpset på 17. mai.

 

Ønsker du å vite mer om oss, kan du trykke her: Vålerenga skoles musikkorps.

 

Hilsen Vålerenga skoles musikkorps