Hovedseksjon

Rammeplan

Aktivitetsskolen (AKS), som skolefritidsordningen heter i Oslo, skal bidra til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring. Inspirerende og  lekbaserte aktiviteter i et inkluderende fellesskap  skal være bærebjelken i AKS. Aktivitetene og det  pedagogiske opplegget skal bidra til å skape god  sammenheng og helhet i barnas skoledag.


Alt arbeid med barn i Oslo skal være preget av et  positivt og kjærlig syn på barn. De voksne skal være sensitive overfor barnet, se barnets initiativ og  invitere til samspill. De voksne må også være  oppmerksomme og reflekterende til egne holdninger, atferd og følelser overfor barnet.


Det er viktig at de voksne i AKS viser at de er glad  i hvert eneste barn. For at AKS-tilbudet skal bli  treffsikkert og best mulig sett fra barna selv, må  barna være de voksnes viktigste samarbeidspartnere.


For at hvert enkelt barn skal føle seg velkommen og trygg er det viktig at de voksne er bevisst hvordan de viser det enkelte barn respekt, anerkjennelse og tillit.

 

Les mer om rammeplanen her.