Rammeplan

Planen forutsetter at det utarbeides lokale planer for Aktivitetsskolen på den enkelte skole. Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling. Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet og det forutsetter en ukeplan for aktiviteter som er kjent og tilgjengelig for elever og foresatte. Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud

Aktivitetsskolen skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.

 

Les mer om rammeplanen her.