Hovedseksjon

Oslostandarden

Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Oslo. Oslostandarden gjelder fra og med 1. august 2011 ved alle aktivitetsskoler.

 

Les mer om Oslostandarden for AKS her.