Hovedseksjon

Skolestartere

Aktivitetsskolen åpner mandag 1. august for påmeldte barn. 

Alle skolestartere som har ønsket oppstart i ukene før skolen begynner vil bli kontaktet for å avtale klokkeslett for oppmøte. Dette gjøres for at oppstarten skal oppleves trygg, oversiktlig, at barn og voksne føler seg sett og ivaretatt i møtet med AKS.

1. trinn skjermes og vil oppholde seg på og rundt basen på Tippen. Vi skal bli kjent med hverandre og skolens område, og forberede oss til skolestart. Barna må ha med 2 matpakker, drikke og skiftetøy.

Mer informasjon finner du her

NB! Dere som er skolestartere skoleåret 22-23 får svar fortløpende med tilbudsmelding. Vi tar også kontakt direkte med dere for å avtale oppstartsdato og klokkeslett.