Skolestarterne

Aktivitetsskolen åpner 1. august for påmeldte barn.

De som har ønsket oppstart den 1. august eller den 5. august vil bli kontaktet for å avtale klokkeslett for oppmøte. Dette gjøres for at oppstarten skal bli så oversiktlig og god som mulig.

1.trinn skjermes og vil oppholde seg på og rundt basen på Tippen. Vi skal bli kjent med hverandre og skolens område, og forberede oss til skolestart.

Barna må ha med 2 matpakker, drikke og skiftetøy.

Mer informasjon finner du her.

 

Flere spørsmål?

Kontaktinfo:
Base 1:
Tlf. 469 43 707

Baseleder:
Assia Bendriss
E- post: assia.bendriss@ude.oslo.kommune.no

AKS leder:
Michael Blomberg
Tlf. 220 88 780
E- post: michael.blomberg@ude.oslo.kommune.no