Hovedseksjon

Permisjonsreglement og søknadsskjema

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av: 

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær. 

Permisjon elever har krav på:

  • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.


Vi kan innvilge permisjon for: 

  • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
  • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

 

Slik søker du permisjon: 


1. Fyll ut og send søknaden (Logg inn med ID-porten)     

2. Skolen behandler søknaden. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, får du beskjed om hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden din.

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden.

Les mer om permisjonsreglementet i opplæringsloven.

Les mer om søknader om permisjon i grunnskolen (Oslo kommunes nettsider).