Permisjonsreglement og søknadsskjema

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av: 

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær. 

Permisjon elever har krav på:

  • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.


Vi kan innvilge permisjon for: 

  • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
  • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå

 

Slik søker du permisjon: 

 

Permisjonssøknader skal sendes til følgende e-post adresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no     
NB! Merk e-post med skolens navn,

Eller

Sendes til følgende postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten Vålerenga skole, Postboks 6127  Etterstad, 0602 OSLO

Søknadsskjema finner du i her

Ingen vil få innvilget over 10 dager per skoleår.


Skolen legger vekt på at det ikke er ønskelig at elevene er borte mer enn høyst nødvendig. Det viktig at man søker om permisjon i god tid, minimum tre uker før ønsket permisjon.

Det kan ikke forventes at eleven senere kan få ekstraundervisning av grunner som måtte komme av fraværet.