Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Høybråten skole gjør en innsats for miljøet bl.a. ved å sortere restavfall, papir, plast og matavfall og slå av lyset når vi forlater rom. En annen stor bidragyter er at vi benytter jordvarme og ikke oljefyr til oppvarming.