Hovedseksjon

Dagsrytme

  • 07:30-08.30 - Morgenåpning. Vi begynner stort sett inne og går ut kl. 08.10.
  • 08:30 - Skolestart
  • 13.15 - Skoleslutt. AKS tar over og krysser inn barn
  • 13.30 - Spising
  • 14:30 - Aktiviteter ute eller inne. Sjekk ukeplanen for nærmere detaljer om planlagte aktivteter
  • 16:00 - Aktiviteter avsluttes, ryddetid
  • 16:15 - Rolige aktivteter/pakke sekken og gjøre seg klar
  • 16:45 - AKS stenger