Hovedseksjon

Kommunikasjon og beskjeder

Henteavtaler

Så langt det lar seg gjøre ønsker vi faste henteavtaler. Vi opplever et stort trykk på våre basetelefoner med ulike beskjeder for hver dag. Basetelefonen er en tidstyv, dette er tid vi gjerne skulle gitt ditt barn i stedet for å måtte sitte i telefonen eller svare på meldinger. 

Beskjeder

Hvis man ikke har faste avtaler eller må gjøre endringer en dag kan dere sende mail til baseleder eller sende melding til basetelefonen. Vi ber om at alle beskjeder er gitt til oss senest kl. 13.

Kommunikasjon og info fra AKS

Vi bruker skolemelding og e-post som primær kommunkasjonskanal. Foresatte bør laste ned skolemeldingsappen, den heter Skolemelding og er tilgjengelig for alle Android og Apple telefoner. Foresatte får ukeplan og viktig informasjon på skolemelding. Det er viktig at alle foresatte gjør seg kjent med hva som foregår i AKS; turer, aktiviteter, ferieplaner o.l. Ta kontakt med AKS-leder hvis du ikke får ukentlig informasjon fra AKS på skolemelding.