Vår profil

Lærer i klasserom

Vålerenga skole er opptatt av likeverd

For oss handler likeverd om verdiene ansvar, respekt, positivt engasjement og samarbeid. Disse verdiene betyr at alle i skolesamfunnet: elever, ansatte og foresatte må samarbeide sammen for å få skolen visjon om "Kunnskap i felleskap" realisert.

Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i Kunnskapsløftet

Tilpasset opplæring skal gjennomsyre all virksomhet i vårt læringsarbeid.

Vurdering for læring

Vurdering for læring en av de viktigste metodene vi bruker for å få fram et godt elevengasjement og elevaktivitet. Ved å få elevene delaktige i sin egen læringsprosess blir de bevist på valg og måloppnåelse.

Foresattes rolle

Foresatte må ta del i elevenes læringsarbeid for å oppnå best mulig resultater for den enkelte elev. På utviklingssamtalene sammen med elev og lærer skal de faglige og sosiale målene for forrige periode evalueres, og nye mål skal settes.