Vår profil

Lærer i klasserom

Vålerenga skole er opptatt av likeverd

For oss handler likeverd om verdiene ansvar, respekt, positivt engasjement og samarbeid. Disse verdiene betyr at alle i skolesamfunnet: elever, ansatte og foresatte må samarbeide sammen for å få skolen visjon om "Kunnskap i felleskap" realisert.

Tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp i Kunnskapsløftet

Tilpasset opplæring skal gjennomsyre all virksomhet i vårt læringsarbeid.

Vurdering for læring

Vurdering for læring en av de viktigste metodene vi bruker for å få fram et godt elevengasjement og elevaktivitet. Ved å få elevene delaktige i sin egen læringsprosess blir de bevist på valg og måloppnåelse.

Foresattes rolle

Foresatte må ta del i elevenes læringsarbeid for å oppnå best mulig resultater for den enkelte elev. På utviklingssamtalene sammen med elev og lærer skal de faglige og sosiale målene for forrige periode evalueres, og nye mål skal settes.

Fakta om skolen

Vålerenga skole ligger i bydelen Gamle Oslo. Skolen er en grunnskole med elever på 1. -7 årstrinn. Vi har ca 50 lærere og litt over 720 elever fordelt på 28 klasser.