Hovedseksjon

Elevrådet

Elevmøte
 • holdes tredje hver uke.
 • tilbakemeldingsmøter fra elevråd til trinnet

Kontaktlærer

Kontaktlærer for elevrådet er Karoline Linken

 

Mål for elevråd

 • Lære om skolens demokratiske system og saksgang
 • Bedre dialog/samspill mellom elev - lærer og elev - elev.
 • Legge til rette for et godt fysisk arbeidsmiljø
 • Øke trivsel for elevene
 • Fremme elevmedvirking
 • Ta vare på skolen ute og inne

Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?

 • Lære om møteledelse og skolens saksgang
 • Utarbeide regler for trivsel
 • Utarbeide regler for hvordan man kan ta vare på ute- og inneområdet
 • Delta i Grønt miljø
 • Arrangere ulike trivselstiltak
 • Ta opp ønsker om forbedringer på ute og innemiljøet fra elevene