Hovedseksjon

Skolebytte

Her er vårt søknadsskjema.

Foresatte må fylle ut følgende felter i skjemaet:

  • Foresattes og elevens personalia
  • Hva det søkes om
  • Barnets mening om saken

Ved innskriving til første trinn kan foresatte søke via nærskolen.

Søknad om skolebytte skal sendes til:

Eller

  • Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten Vålerenga skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

For mer informasjon se Oslo kommunes nettside