Hovedseksjon

Elevulykkeforsikring

Alle barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager eller skoler dekkes av ulykkesforsikringen. Forsikringen gjelder som hovedregel i den perioden barn eller skoleelever er på skolen. Forsikringen gjelder også;
-utenfor skolens område når elever deltar på arrangementer organisert av skolen.
-utenlandsturer i regi av skole.
-direkte reise mellom hjem og skole.
-direkte reise mellom hjem og aktiviteter i regi av skole.
 
Fra og med 01.01.17 skal det meldes kun større skader. Følgende skader skal meldes:
-Skader som medfører undersøkelse og behandling hos lege/tannlege.
-Skader som tannskade, bruddskade, hodeskade, ryggskade, forstuing, korsbåndskade, kutt og brannsår som kan gi arr, og skader som man er usikre på omfanget av.
 
 
Skjema om ulykkesskade fylles ut av foresatte og leveres til skolen for signatur og stempel.