Skolepatruljen

Skolepatruljemedlemmene er synlige med vester og flagg hver morgen kl. 08.10 - 08.25 ved gangfeltene i Enebakkveien og ved Rema på Etterstadsletta. Hensikten er å øke trafikksikkerheten for elevene gjennom å sikre at de kommer seg trygt over gangfeltet, samt å gjøre bilister oppmerksomme på at også de er med på å bidra til en trygg skolevei. Det vektlegges også at medlemmene skal være forbilder for de andre elevene på skolen når det gjelder hvordan man ferdes i trafikken.

 

Det er til sammen 23 av de eldste elevene skole som utgjør skolepatruljen på Vålerenga skole. Disse elevene får både teoretisk og praktisk trafikkopplæring av en lærer med ansvar for dette. Etter minimum 10 timer gjennomfører de fremtidige skolepatruljemedlemmene en eksamen som godkjennes av politiet.