Hovedseksjon

Hjertesoneskole

Tryggere skolevei

En hjertesone er en avgrenset sone i nærmiljøet rundt skolen hvor man ønsker at foresatt ikke kjører. Ved å etablere en hjertesone ønsker man både å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og  skoleslutt, og gjøre det sikrere for elever å gå og sykle til/fra skolen og fritidsaktiviteter på/ved skolens område. Hjertesone-innsatsen skal sørge for at skoleveiene oppleves trygge, slik at enda flere elever velger å gå eller sykle til/fra skolen sin.

Her kan du lese litt om hvordan arbeidet med hjertesone kan bidra til dette.