Hovedseksjon

PPT

PPT står for pedagogisk psykologisk tjeneste. Det er en tjeneste som er til for å hjelpe barn når de har ulike problemer i forbindelse med skolen. Det kan være alt fra lese og skrive vansker til skoleskulk, tilrettelagt undervisning og så videre.

PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettside

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvansker
  • Lærevansker
  • Fagvansker
  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Atferdsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Funksjonshemming