Hovedseksjon

Tilleggsreglement for orden og oppførsel for Vålerenga skole

Her er Osloskolens reglement for orden og oppførsel.

 

Skolen elevstandard:

 • Vi snakker hyggelig til og om elever og voksne.
 • Vi løser konflikter ved å snakke sammen.
 • Vi følger nettvettsreglene til Redd barna.
 • Vi benytte oss ikke av telefon eller sosiale medier i skoletiden.
 • Vi inkluderer medelever i lek og felles arbeid.
 • Vi respekterer hverandre uansett kjønn, hudfarge og andre ulikheter.
 • Vi lar andres og skolens eiendeler være i fred.
 • Vi er presise og stiller opp ute når det ringer inn om morgenen og etter friminutt.
 • Vi følger klasseregler og trinnregler.
 • Vi har kun med oss tyggegummi, godteri eller brus, på bestemte dager etter avtale med lærer.

Sykkel:

 • Skolen anbefaler sterkt at elevene først sykler når de har startet på 5. trinn.
 •  Sykler og sparkesykler skal låses ute og ikke benyttes i skoletiden.
 • Parkering av sykler i skoletiden skjer på eget ansvar.
 • Det er foresattes ansvar at elevene er tilstrekkelig sikret. Skolen anbefaler sterkt bruk av hjelm.
 • Elevene bruke hjelm ved sykkelturer organisert av skolen.

Mobiltelefon og andre digitale verktøy:

 • Det er ikke tillatt med bruk av mobiltelefon eller andre digitale verktøy på skolens område, i skoletiden eller når det er AKS. Om en elev har behov for å ringe foresatte vil skolen gi mulighet til det.
 • Hvis mobiltelefon eller andre digitale verktøy er medbragt til skolen, er dette på eget ansvar. Telefoner som er medbrakt til skolen skal for 5-7 ligge i klassens mobil-kasse og for 1-4 ligger den i sekken.
 • Smartkokker skal være i skolemudus og ligge i sekken hele skoledagen og på AKS.
 • Skolen oppfordrer sterkt foresatte og elever til å følge aldersgrensene på sosiale medier og spill.

Annet:

 • Skateboard, rullesko, akebrett (unntatt rumpeakebrett) og balltre skal ikke tas med til skolen.
 • Unngå å ta med verdisaker på skolen. Skolen har ikke erstatningsansvar ved tap eller tyveri.

Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 • Hvis nødvendig skjermes eleven fra fellesundervisningen til eleven er klar for å delta i undervisningen sammen med klassen. Dette for å ivareta eleven selv og/eller medelevers sikkerhet. Vurderingen blir gjort ut fra elevens beste i den gitte situasjonen.
 • Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres.
 • Brukes mobiltelefonen eller andre digitale verktøy vil den bli inndratt for resten av dagen og skolen vurderer å kontakte foresatte.