Hovedseksjon

Utlån og leie av lokaler ved Vålerenga skole

Vålerenga skole låner ut lokaler til frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge under 25 år og andre aktører. Det er søknadsfrist 1. juni eller 1. november for semesterlån. Skolen låner også ut lokaler til enkeltstående arrangement gjennom hele skoleåret.
Skolen har følgende lokaler til utlån / utleie:
- Allrom til møter og kulturarrangement (plass til 200 personer)
- Gymsal (295 personer)
- Klasserom, AKS Base rom for bursdager mandag-torsdag 17-19
Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 22.00 mandag til torsdag, og settes som hele klokketimer. En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.
Søknadsfrist 1. juni og 1. november.
Semesterlån må søkes om i avsatte søknadsperioder. Søknadsperioden for lån som skal gjelde hele skoleåret eller bare høstsemesteret er 1. mai til 1. juni. Søknadsperioden for lån som gjelder bare vårsemesteret er 1. november til 30. november. Svar på søknader om semesterlån kan forventes tre uker etter søknadsfristen.
Skolen låner ut restkapasitet fortløpende gjennom hele skoleåret. Muligheten for å søke om lån av slik restkapasitet er stengt i søknadsperiodene for semesterlån.
Ta kontakt med skolen direkte ved forespørsel om helgeutleie eller overnatting. Søknad til overnatting må avklares med OBF.
For å søke om utlån og utleie, trykk på linken til bookingløsningen her:

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
    Lokal eller by omfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader, altså til selvkost.

Priser for utleie av skolelokaler til selvkost skoleåret 2021/2022:

• Rom inntil 100 kvm: kr 44 per time.

• Spesialutstyrte arealer/rom fra 100-400 kvm: kr 167 per time.

• Rom over 400 kvm/hele skolen: kr 496 per time.

 

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold:

• Kr 1027 per avtale, ved avtaler for deler av eller hele semester.

• Kr 522 per avtale, ved avtaler for engangsutleie for kveld eller helg.

 

Pris for tilsynsvakt:

• Kr 276 per time inkludert sosiale kostnader.

 

Pris for ekstra renhold:

• Kr 331 per time inkludert sosiale kostnader

 

Alle andre leietakere må betale markedspris. Pris fås ved henvendelse til skolen.
Har du spørsmål kontakt oss: Telefon kontor: 22 08 87 80

Kontorleder: Guro Skaalvik
Guro.Skaalvik@osloskolen.no
Tlf. 22 08 87 82

Førstekonsulent: Aisha Dahir Bihi
Aisha.Bihi@osloskolen.no
Tlf. 22 08 87 80

For AKS-rom kontakt Aks-leder:  Michael Blomberg
Michael.Blomberg@osloskolen.no
Tlf. 22088780

Mer informasjon finner du på Oslo kommunes nettsider:
Skolelokaler til lån - Lokaler og uteområder til lån og leie - Oslo kommune