Hovedseksjon

Ingen storefri uten AL!

Barn som løper i skolegård

ar dere hørt at vi har mange flinke aktivitetsledere på Vålerenga skole som gjør en veldig viktig jobb i friminuttene? Vi kaller dem «AL» og de er synlige i skolegården med sine oransje vester!

Våre aktivitetsledere sørger for varierte og organiserte aktiviteter i friminuttene. De gjennomfører fellesaktiviteter på stasjoner hvor alle elevene fra skolen kan delta uten å melde seg på.
Målet er å skape økt trivsel og ha et sted å gå til (ingen alene), forebygge konflikter og mobbing og bygge vennskap på tvers av trinnene.

Mange barn gleder seg til å delta i de forskjellige lekene. Vi har for tiden 36 aktivitetsledere som rekrutteres fra 5., 6. og 7. trinn. Det nomineres to jenter og to gutter fra hver klasse og de jobber parvis én storefri per uke over 12 uker.
Vi har tre perioder i løpet av skoleåret og til sammen får 108 elever på mellomtrinnet mulighet til å prøve seg som AL. Aktivitetslederne deltar på jevnlige planleggingsmøter og på et lekekurs hvor de får prøvd ut kjente og ukjente aktiviteter som de kan velge som stasjon i friminuttet.
Vi avslutter hver periode med en felles belønningsdag hvor vi griller pølser eller ser på film i Lina Lund og hvor alle får utdelt et diplom som takk for innsatsen!