Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til elever i barneskolen. Vi har taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Monica Schioldborg er til stede hver dag fra kl. 09.00 – 15.00.

Tlf.: 22088790. Mobil: 95986563 E-post: monica.schioldborg@bgo.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier Pia Fjellner er til stede tirsdager og torsdager fra kl. 09.00 – 15.00.

Tlf.: 22088790. Mobil: 94016376 E-post: pia.fjellner@bgo.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut Susanne Brunvand er til stede mandager fra kl. 09.00 – 14.00.

Tlf.: 22088791. Mobil: 48169822 E-post: susanne.brunvand@bgo.oslo.kommune.no

 

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse og forebygge sykdom blant barn og unge.
Skolehelsetjenesten utfører lovpålagte oppgaver som:

 • 1. klasse: skolestartsamtale med helsesøster
 • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
 • 3. klasse: Vekt og høydemåling
 • 5. klasse: Undervisning med psykolog om psykologisk førstehjelp
 • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder(MMR vaksinen)
 • 7. klasse: Tilbud om vaksiner(3 doser) mot HPV for gutter og  jenter(HPV vaksinen)

 

Helsesøster på Vålerenga skole tilbyr også:

 

3. klasse: undervisning om viktigheten av et sunt kosthold
4.klasse: skilsmissegrupper (www.pis.no)
6.klasse: Pubertetsundervisning

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

 • Trivsel / helse
 • Kosthold / tannhelse
 • Sengevæting
 • Mobbing / skolevegring
 • Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet
 • Psykososiale problemstillinger
 • Fin – og grovmotoriske vansker
 • Kropp og pubertet

 

Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne - og ungdomspsykiatri(BUP), Råd – og veiledningstjenesten i Bydel Gamle Oslo.

 

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune. 

 

 

Skolehelsetjenesten

Kontoret er i gangen, 1. etg. inngang A

 

Helsesykepleier Monica Schioldborg Tlf.: 22088790, Mobil: 95986563

 

Helsesykepleier Pia Fjellner                Tlf.: 22088790, Mobil: 94016376

 

Fysioterapeut Susanne Brunvand     Tlf.: 22088791, Mobil: 48169822