Skolehelsetjenesten

Kjære foresatte og barn ved Vålerenga skole,
I tiden fremover jobber skolehelsetjenesten hovedsakelig med smittevern i bydelen. Driften og tilbudet til skolehelsetjenesten er derfor noe endret. Barn, unge og foresatte som normalt ville tatt kontakt med helsesykepleier på skolen, kan fremdeles ta kontakt ved behov. Det er mye vi kan få til på telefon.

Vi samarbeider som vanlig tett med skolen, og hjertetelefonen som nå er opprettet på skolen kan videreformidle til oss dersom det er behov for støttesamtaler eller veiledning med helsesykepleier.

Vi har psykologer i skolehelsetjenesten som kan være tilgjengelig på telefon. Denne kontakten vil foregå via helsesykepleier.

Helsesykepleier Monica Schioldborg vil være tilgjengelig på telefon 95986563 mellom kl 09-15 mandag til fredag.

Helsesykepleier Pia Fjellner vil være tilgjengelig på telefon 94016376 tirsdag og torsdag mellom kl 09 -15.

Det er en krevende tid vi alle står i nå og våre tanker går til både foresatte og barn ved skolen. Dette kan være en krevende tid for både barn og voksne. Mange kan kjenne på både frustrasjon, kjedsomhet og engstelse. Podcasten Foreldrekoden, av Hedvig Montgomery, har mange gode tips til foreldrehverdagen generelt og denne episoden passer fint nå:
https://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/awoBBa/foreldrekoden-korona-pandemien-raadene-for-aa-skape-en-levelig-familiehverdag

Senk de hverdagslige kravene, ta godt vare på hverandre og ikke nøl med å ta kontakt ved behov.

Med vennlig hilsen,
Monica og Pia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon under gjelder ikke så lenge vi har denne krisen!

 

 

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til elever i barneskolen. Vi har taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Monica Schioldborg er til stede hver dag fra kl. 09.00 – 15.00.

Tlf.: 22088790. Mobil: 95986563 E-post: monica.schioldborg@bgo.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier Pia Fjellner er til stede tirsdager og torsdager fra kl. 09.00 – 15.00.

Tlf.: 22088790. Mobil: 94016376 E-post: pia.fjellner@bgo.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut Susanne Brunvand er til stede mandager fra kl. 09.00 – 14.00.

Tlf.: 22088791. Mobil: 48169822 E-post: susanne.brunvand@bgo.oslo.kommune.no

 

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse og forebygge sykdom blant barn og unge.
Skolehelsetjenesten utfører lovpålagte oppgaver som:

 • 1. klasse: skolestartsamtale med helsesøster
 • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
 • 3. klasse: Vekt og høydemåling
 • 5. klasse: Undervisning med psykolog om psykologisk førstehjelp
 • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder(MMR vaksinen)
 • 7. klasse: Tilbud om vaksiner(3 doser) mot HPV for gutter og  jenter(HPV vaksinen)

 

Helsesøster på Vålerenga skole tilbyr også:

 

3. klasse: undervisning om viktigheten av et sunt kosthold
4.klasse: skilsmissegrupper (www.pis.no)
6.klasse: Pubertetsundervisning

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

 • Trivsel / helse
 • Kosthold / tannhelse
 • Sengevæting
 • Mobbing / skolevegring
 • Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet
 • Psykososiale problemstillinger
 • Fin – og grovmotoriske vansker
 • Kropp og pubertet

 

Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne - og ungdomspsykiatri(BUP), Råd – og veiledningstjenesten i Bydel Gamle Oslo.

 

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune. 

 

 

Skolehelsetjenesten

Kontoret er i gangen, 1. etg. inngang A

 

Helsesykepleier Monica Schioldborg Tlf.: 22088790, Mobil: 95986563

 

Helsesykepleier Pia Fjellner                Tlf.: 22088790, Mobil: 94016376

 

Fysioterapeut Susanne Brunvand     Tlf.: 22088791, Mobil: 48169822