Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Ingrid og Pia

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til elever i barneskolen. Vi har taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Ingrid Flått er til stede hver dag mandag-fredag fra kl. 09.00 – 15.00.

Tlf.: 22088790. Mobil: 98905249 E-post: ingrid.flaatt@bgo.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier Pia Fjellner er til stede hver dag men unntak av 2. hver fredag fra kl. 09.00 – 15.00.

Tlf.: 22088790. Mobil: 94016376 E-post: pia.fjellner@bgo.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut Ingrid Nilsson er til stede mandager fra kl. 09.00 – 14.00.

Tlf.: 22088791. Mobil: 48169879 E-post: ingrid.nilsson@bgo.oslo.kommune.no

 

Skolelege og psykolog er også tilknyttet skolehelsetjenesten på Vålerenga skole. Ta kontakt med helsesykepleier hvis du har spørsmål.

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Helsesykepleier har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det.

Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte oss for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysisk, psykisk og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne- og ungdomspsykiatri(BUP), helsestasjonen, fastlege og sykehus.

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

  •  Trivsel / helse
  • Kosthold / tannhelse
  • Sengevæting
  • Mobbing / skolevegring
  • Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet
  • Psykososiale problemstillinger
  • Fin – og grovmotoriske vansker
  • Kropp og pubertet

 

Program


1.trinn:
Skolestartsamtale sammen med foresatte og barnet, inkludert hørsel- og synskontroll, høyde-og vektmåling. Samt det tilbys somatisk undersøkelse hos skolelege.

2.trinn:
vaksinering DTP (difteri- stivkrampe-kikhoste- polio)

3.trinn:
Høyde-og vektmåling. Helsesykepleier tilbyr oppfølging knyttet til høyde/vekt ved behov.
I samarbeid med barnevernet holdes undervisning om familievold.

5.trinn:
Undervisning om pubertet (fysisk og psykisk helse)

6.trinn:
MMR vaksinering (meslinger- kusma- røde hunder)

7.trinn:
To omganger med HPV vaksinering (Humant Papillomavirus). Tilbys både gutter og jenter.

 

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo.

 

Skolehelsetjenesten

Kontoret er i gangen, 1. etg. inngang A

 

Helsesykepleier Ingrid Flått                Tlf.: 22088790, Mobil: 98905249

 

Helsesykepleier Pia Fjellner                Tlf.: 22088790, Mobil: 94016376

 

Fysioterapeut Ingrid Nilsson               Tlf.: 22088791, Mobil: 48169879