Om AKS Vålerenga

Aktivitetsskolen på Vålerenga har 310 elever delt inn i 4 baser som befinner seg på Tippen og Christines Hus. Utearealet som benyttes er det samme som i skoletiden; med fotballbanen, lekestativene foran skoleinngang og  gressplen bak kirka. Det vil alltid være voksne ute sammen med barna ved utetid. De voksne skal bære vester for å synliggjøre hvilket trinn de tilhører.

Alle basene har tilgang på gymsal, skolekjøkken og Lina Lund ved behov. 

 

Daglige rutiner på AKS:

Morgenåpning:
07.30- skolestart.
Barna må si ifra på basen at de har kommet på AKS. Det blir en rolig start på dagen med tegning, lesing og frilek.
De siste 15 minuttene før skolestart er det utetid.

Ettermiddagsåpning: skoleslutt- 1645

Etter skoletid blir barna krysset inn i klasserommet sitt av en voksen fra AKS.
Slik får vi oversikt over de barna som er på AKS denne dagen, og det er en fin mulighet til å gå igjennom planene
for dagen. Det er viktig at barn og voksne gir beskjed når barnet går hjem for dagen til
personen som har krysselistene på basen.

Mat:
Det blir servert enkel brødmat på AKS mandag-torsdag. Pålegg kan være ost, salami (halal), smøreost, kaviar og grønnsaker.
På fredager blir det servert sunn varmmat. 
Barna skal ha med egen vannflaske på AKS.

Leksehjelp:
Alle barn får tilbud om å delta på leksehjelp på AKS en dag i uken. Foreldre må selv melde interesse for dette.

Utetøy/ekstratøy:
I gangen har barna har sin faste plass på skolen og disse plassene blir også benyttet på AKS.
Det er derfor mulig å la ekstratøy og utetøy bli liggende. Ta med våte klær hjem.
Det er viktig å merke sko og tøy godt. På basen har vi store mengder gjenglemt tøy. Snakk med basen dersom noe har blitt borte.
Minner om at skolen og AKS ikke har ansvar dersom personlige eiendeler blir borte eller ødelagt.

Kommunikasjon:
Informasjon fra AKS sendes via mail. Sjekk derfor mail regelmessig.
Andre beskjeder til AKS om ditt barn kan gis via sms eller telefon. Sms skal bli besvart.

 

Aktivitesskolen Vålerenga er også veldig opptatt av å fylle barnas liv med læringsstøttende aktiviteter.

En læringsstøttende aktivitet kjennetegnes ved å
støtte opp under skolens læringsarbeid. Aktiviteten er
godt planlagt, har tydelige målsetninger og skal bidra
til elevenes motivasjon og mestring.

Gjennom daglige læringsstøttende aktivitetstilbud
opplever elever og foresatte en god sammenheng
mellom innhold og aktiviteter i skolen og AKS.

Les mer om dette i Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo

 

Flere spørsmål?

Kontakt oss

Administrasjonen: 22 08 87 80