Hovedseksjon

Om AKS Vålerenga

Info om AKS

Vålerenga AKS har ca. 330 elever fordelt på 1-4. trinn som vi kaller baser. 1-3. base holder til på Tippen. 4. trinn basen oppholder seg på Kaptein Schau. Vi har 1 avdelingsleder, 3 baseledere og ca. 30 øvrig ansatte. På Vålerenga AKS har vi sambruk med skolen i alle rom og uteområder. Det skal alltid være voksne ute sammen med barna ved utetid. De voksne skal bære vester for å synliggjøre hvilket trinn de tilhører.

AKS er et tilbud til alle barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 5.-
7. trinn. Vi skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttene aktiviteter, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek. Våre styringsdokumenter er Rammeplan for Aktivitetsskolen, forskrift for Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen.

De ansatte på AKS Vålerenga kommer med ulike bakgrunner og fagområder, og bidrar på hver sin måte til variasjon og kompetanse. Felles for oss alle er at vi ønsker å gi elevene en trygg skole med aktiviteter de liker. Glade og trygge barn som lærer mens de leker er målet.