Hovedseksjon

Skoletannlegen

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer og tannskader. (I tillegg tilbys tjenester til andre grupper av befolkningen; psykisk utviklingshemmede og eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie).


Innkalling


Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og behandling. Men også før 3-årsalder kan man henvende seg til våre klinikker for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Statens helsetilsyn anbefaler også lengre tid mellom innkallingene for pasienter med god tannhelse. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg tilpasset den enkeltes behov. Vi ber foreldre påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis det ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.


Forebyggelse

Tannhelsen blant barn og unge er blitt dårligere de senere årene. Derfor er det viktig å satse på forebyggelse. Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt.
Vi anbefaler bruk av fluor: Puss m/fluortannkrem 2 gg per dag for alle. Utover det kan enkelte ha behov for ekstra fluortilskudd i form av fluortabletter eller fluor skyllevann.
Spis til faste måltider. Bruk sukkerfrie alternativer ved spising/drikking mellom måltidene.
Tanntråd gjør rent der tannbørsten ikke kommer til.


Behov for øyeblikkelig hjelp


Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

 

Åpningtider


Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.00/15.35. (Noen klinikker har åpent enkelte ettermiddager i tillegg). Det er i tillegg også akutt beredskap på Tannklinikken Tøyen man-fre 15:30-19:30 og helger/helligdager 12-15:00, tlf: 23430060.

 

Reservere seg mot behandling


En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten. En har imidlertid ikke krav på refusjon av utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.

 

Mer informasjon

Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere sogner til eller se  Oslo kommunes sider for tannhelse og tannlege

Vennlig hilsen
Oslo kommune - Tannhelsetjenesten Oslo KF

Skoletannlegen

  • Tannklinikken Tøyen stenger sine lokaler i Kjølberggata 31, 0687 Oslo fom. 18.10.2021. Vi venter at våre nye lokaler blir gjort istand, og i mellomtiden vil våre medarbeidere ta imot pasientene på andre klinikker. Vi beholder samme nummer som tidligere; 23 43 00 60. Mailadressen toyen@hel.oslo.kommune.no er også fortsatt gjeldene.
  • Ordinær åpningstid kl. 08.00 - 15.30

Akuttbehandling

Ved behov av akutt hjelp skal alle ringe sin egen klinikk, men på kveldstid (etter 15:30) og på helger eller helligdager så kan man ringe 23 43 00 60.