Trivselsundersøkelse på Vålerenga skole

Hjerte

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn i grunnskolen. Formålet med undersøkelsen er at de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.


Undersøkelsen skal gjennomføres ved alle skoler med 1.-4. trinn i perioden
15. oktober-15. desember 2019.


Her er lenker til informasjonsskriv, som også har blitt delt ut som ranselpost:

Trivselsundersøkelse 1.-4. trinn info til foresatte 2019

Pupil Satisfaction Survey 2019