Innskrivning av elever skoleåret 2020/2021

Elever i klassen

Innskriving onsdag 11. desember kl 16.30-18.00 eller torsdag 12. desember kl 09.00-12.00.

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om

  • det søkes om fremskutt eller utsatt skolestart,
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole,
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen. Nærskolen oversender søknaden til den ønskede skolen hvor den blir behandlet senere.
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2020.

Foresatte som ønsker nynorsk som opplæringsmål for sitt barn, melder ifra ved innskrivingen og krysser av i egen rubrikk på innskrivingsskjemaet.

Opplæringsloven § 6-2 femte ledd Samisk opplæring i grunnskolen fastslår blant annet følgende: "Utanfor samisk distrikt har samar i grunskolealder rett til opplæing i samisk. Foresatte må gi beskjed på innskrivingen om barnet skal få opplæring i samisk.

NB! Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de skrives inn ved. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på søknader om skolebytte vil bli gitt i april/mai 2020. Vålerenga skole har flere skolestartere innenfor vårt inntaksområde enn det er plass til, vi kan derfor ikke garantere at alle får plass her.

Innskriving foregår på skolens personalrom, inngang B, 1. etasje til venstre.

Barna kan gjerne være med på innskrivingen, men det vil ikke være et eget opplegg for de denne dagen. Det vil det først være på førskoledagen nærmere sommeren.

Med vennlig hilsen

Elin Honningsvåg                           Siri Vang Ihler
Rektor                                              Undervisningsinspektør