Skolens historie

Det ble bevilget kr 336.000,- til bygninger 23/2-1893. Bygningene er tegnet av arkitekt Paul Due og murmester Thune var entrepenør. Det var planlagt 29 klasserom foruten spesialrom, loft og kjeller i de 3-etasjes bygningene som var byens største skole til nå. Skolen var beregnet for 1430 elever. Vålerenga skole ble den tolvte i rekken av de nye, moderne skolene i Oslo. Planer for utvidelse og modernisering av skolen forelå i 1939, men ble aldri gjennomført.

 

Skolen startet sin virksomhet 19. april 1895 med 1263 elever. Selve åpningen av den nye skolen fant sted 18. oktober 1895. Antall klasserom ble økt fra 29 til 32 innen skolen sto ferdig. Skolegården var delt i to med gjerde. Flest elever hadde trolig skolen i 1911. Da huset skolen 1538 barn. I likhet med andre skoler sank elevtallet utover på 1900-tallet, og skolen hadde for eksempel 671 elever i 1933. I jubileumsåret 1995 var antall elever nesten 400. Antallet i 2006 er på 400.

 


I likhet med flere andre skoler hadde Vålerenga skole forsettelseskurs på kveldstid fem dager i uken for konfirmert ungdom. I perioden 1899 til 1909 hadde 356 elever fullført kurset. I krigsårene 1940-1945 foregikk undervisningen andre steder, en periode på Gamlebyen skole, i private hjem, i bedehuset og i private bedrifter. Oppfinnsomheten til å finne lokaler var stor. Fra 1978 til 1999 har skolen også vært ungdomsskole.

Antagelig kom de første barna som ikke var fra vest-Europa til Vålerenga Skole i 1960. Skoleåret 1979-80 var tallet på utenlandske elever 5 av totalt 425 eller 1,2% av elevmassen. I skoleåret 1994-95 hadde tallet steget til ca 50%. Senere har det variert noe og i 2014 utgjør denne gruppen elever ca 30%. Utviklingen av Vålerengas skoles pedagogisk tilbud og organisering av undervisningen i et flerkulturelt skolemiljø har derfor vært under stadig utvikling.

(Fra Oslo byarkiv)