Øvingsskole

Vålerenga skole er øvingsskole for Høyskolen i Oslo. 6 av skolens lærere er i år øvingslærere som tar i mot studenter.
 
Studentene fra allmennlærerutdanningen er i praksis 7 uker hvert år, fordelt på to perioder.
Dette skoleåret har vi også studenter både fra førskolelærerutdanningen, studenter fra videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring og studenter fra bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse. Disse studentene skal ha praksis i 2 - 4 uker.
Studentene skal følge lærere på 1., 2., 3. og 5. trinn, men elever på andre trinn vil også møte dem.
 
I sine praksisperioder skal studentene få prøve seg på ”det virkelige lærerlivet”. De skal observere elever, lage undervisningsopplegg og undervise selv. Når de er på skolen, følger de øvingslærernes arbeidsplan og deltar i alle skolens aktiviteter. Øvingslærerne veileder og vurderer studentene, og deltar dermed på kvalifiseringen av fremtidens lærere.
 
I år, som i fjor, samarbeider vi med Drama- og teaterkommunikasjonslinja på Høyskolen i Oslo om at studentene skal få overta all undervisning på 4.-7.trinn i 4 dager. Skoleovertakelsen har gått veldig bra i to år nå og elevene har fått noen hyggelige og lærerike dager med studentene.
 
Det er spennende for en skole å ha studenter. Vi må stadig vurdere vår egen praksis for å kunne gi studentene de beste eksemplene, vi må alle være gode rollemodeller og vi må holde oss oppdatert på nye metoder og utdanningspolitiske føringer.
 
Elevene trives godt med studenter. Det er plutselig mange voksne til stede i timene og det blir mye oppmerksomhet på hver elev. I tillegg er studentene ofte unge og tar med seg en ny og spennende kultur inn i skolen.