Hovedseksjon

Nasjonale prøver

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Hvorfor nasjonale prøver?
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.
Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men lesing og regning som grunnleggende ferdighet på tvers av fag. Prøven i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.
Resultatene fra nasjonale prøver må alltid sees i sammenheng med annen relevant informasjon en har om skolen, kommunen og elevene.

Hvem skal gjennomføre hvilke prøver?

5. trinn gjennomfører i lesing, regning og engelsk. Dette skjer hver høst.
På klassens ukeplan vil det stå mer nøyaktig tidspunkt for klassens gjennomføring. Hvis eleven er syk på selve gjennomføringsdagen, vil det bli anledning til å ta prøven ved en senere anledning innenfor gjennomføringsperioden.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?
Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Det er veldig få elever som får alt riktig på prøven. Det er fordi prøven er laget slik at den også inneholder oppgaver som de aller beste kan bryne seg på.
Nasjonale prøver (udir.no) finner dere eksempler på oppgaver som er gitt tidligere.

Resultatene fra prøvene
Elevene og foresatte skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøven når resultatene er klare. Resultatene skal gi et grunnlag for å vurdere hva eleven bør arbeide mer med, og skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering.
Har du spørsmål?
Ta kontakt med skolen eller les om nasjonale prøver på Oslo kommunes nettsider