Fellessamling

Juledekorasjon

Elevrådsrepresentantene holdt tente fakler på årets korteste dag. Lærerne Are og Turid sto for musikken med keyboard og gitar.

Inspektør Eirik Olavsson ønsket velkommen til samlingen.


På samlingen sang alle sangene: "Vi tenner våre lykter", "På låven sitter nissen" og "Jeg gikk meg over sjø og land"


 4. trinn underholdte med sangen:  "Jul i svingen".

Samlingen ble avsluttet av rektor som holdt en tale og ønsket alle god jul.