Elevundersøkelsen 2019

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).
Elevundersøkelsen blir gjennomført i perioden 18.11.19 og 15.12.19.

På lenka under finner dere resten av informasjonsskrivet om årets elevundersøkelse på bokmål.

Elevundersøkelsen.pdf

Informasjonsskrivet er også oversatt til flere språk, følg lenker under.

Engelsk: Information for parents and guardians about the Pupil Survey.

Arabisk: Elevundersøkelsen_ar.pdf

Dari:      Elevundersøkelsen_dari.pdf

Tigrinja: Elevundersøkelsen_tig.pdf

Samisk: Elevundersøkelsen_sme.pdf