Hovedseksjon

Utekontakten

UTEKONTAKTEN BYDEL GAMLE OSLO

Utekontakten er en del av bydelens ungdomsteam, og er lavterskel tilbud for bydelens barn og unge. Utekontakten jobber med oppsøkende arbeid og har fokus på kontakt etablering med målgruppen. Vi er opptatt å møte ungdommene der de er, enten det er i ungdomsklubbene, idrettsarenaene, ute i bydelens område eller på skolene. Vi kan bistå ungdommene med mye forskjellige, alt fra råd og veiledning, hjelp med søknad og CV, hjelp til fritidsaktiviteter og mye mer. Utekontakten kan også videre henvise og koble til andre instanser dersom det er nødvendig, slik at barn og unge og deres familie får den hjelpen de trenger.

 

Utekontakten kommer til ha hovedfokuset på 6. og 7. trinn, men er tilgjengelig for alle barn familiene deres.

 

I første omgang er målet for utekontaktene i samarbeidet med skolen å:

  • Etablere kontakt med lærere, skoleledelsen og foreldregruppen.
  • Delta på FAU-møter, trinnmøter, foreldremøter.
  • Kartlegge og få bedre kunnskap om elevmassen og til skolen.
  • Være både synlig og tilgjengelig for elevene og skolen generelt.
  • Ha rollen som bindeledd mellom skolen og bydelen.