Skolebytte

Her er vårt søknadsskjema.

Foresatte må fylle ut følgende felter i skjemaet:

- Foresattes og elevens personalia

- Hva det søkes om

- Barnets mening om saken

 

Ved innskriving til første trinn kan foresatte søke via nærskolen.

 

Søknad om skolebytte skal sendes til følgende e-post adresse:

postmottak@ude.oslo.kommune.no  NB! Skriv skolens navn i emne-feltet.

Eller

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten Vålerenga skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

 

For mer informasjon se Utdanningsetatens nettside her.