4 trinn

Edin

4.trinn holder til på Kristines hus i andre etasje og består av en baseleder og 6 assistenter

Baseleder: Edin Ibrahimovic

Assistenter: Dorothy Cotanas Salvesen, Faiza Nawaz, Haakon Ronning, Jonathan Hobber Winther, Nazi Akhtar, Maryam.

 

I starten av hvert semester vil baseleder sende ut en introduksjon av kurstilbudet der elevene i samarbeid med sine foresatte kan melde seg på.

Vi ønsker å tilby varierte kurs slik at hvert enkelt barn kan finne noe de opplever som morsomt, lærerikt og motiverende.

Vi setter opp kurs basert på de ansattes kompetanse.

Kursene vil variere fra år til år, men vi vil alltid ha fokus på temaområder i rammeplanen, samt grunnleggende ferdigheter:

Temaområder:

- Natur, miljø og bærekraftig utvikling

- Kunst, kultur og kreativitet

- Fysisk aktivitet

- Mat og helse


Grunnleggende ferdigheter:

- Språk - lesing, skriving og muntlige ferdigheter

- Regning og matematikk

- Digitale ferdigheter

 

I tillegg til kurs gjennom uken har vi fokus på lek og sosial kompetanse. Hver dag settes det opp velgerom der elevene selv kan velge ulike uorganiserte aktiviteter.

Eksempler på velgerom kan være:

brettspill, lego, dans, gymsal, bibliotek, klipp og lim, rollespillek, utelek, perling, konstruksjonslek, faregelgging og tegning osv.

 

Kontakt: 

Edin.Ibrahimovic@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 912 40 414