2 trinn

Kristina

2. trinnsbasen holder til på Tippen, der barna også har klasserom og garderober. Her har vi hele etasjen for oss selv, med store fine AKS-rom. Rommene er innredet med egne soner for tegning, brettspill, minibibliotek, lekebutikk, lekekjøkken og sofakrok. Vi har også et eget rom kun for lego og konstruksjonslek.

På vår base er trygghet og trivsel det aller viktigste. Barna skal alltid møtes av varme og positive voksne som ser det enkelte barnet. På denne måten bygges et godt fundament der vennskap mellom barna skapes og styrkes, og faglig utvikling og læring gjennom lek, ulike kurs og aktiviteter kan skje.

Dette skoleåret er barna delt i grupper som følger en oppsatt kursplan innen Aktivitetsskolens målområder. Utover de fastsatte kursene har vi læringsstøttende 'velgerom', der barna kan delta etter eget ønske. Hovedfokus på alle kurs og aktiviteter er at barna skal oppleve mestring og glede, trygghet, tilhørighet og aksept. Gjennom et tilpasset aktivitetstilbud skal vi bidra til barnas faglige og sosiale utvikling.

Godt samarbeid og dialog med foresatte er viktig i hverdagen vår. Vi er alltid tilgjengelige for samtaler, spørsmål og innspill fra foresatte. På denne måten kan foresatte både være med på å styrke tilbudet vårt, i tillegg til å sikre en god og trygg hverdag for hvert enkelt barn hos oss.

Baseleder Kristina Leganger Aaserud

Assistenter: Mikkel, Soliman, Rafia, Juni, Timothy, Unn, Sana, Kristin, Camilla

Kristina.LegangerAaserud@ude.oslo.kommune.no

Telefon 957 64 561