1 trinn

Assia

1.trinn på Aktivitetsskolen Vålerenga har base i 1.etg på Tippen.

Vi har sambruk med skolen og bruker alle klasse-/grupperom i etasjen. I tillegg bruker vi andre rom på skolen som Lina Lund, gymsalen, mat/helse. Barna har garderobeplass og klasserom i samme etasje.

 

De voksne på 1.trinnsbasen:

Baseleder er Assia Bendriss

Barne-og ungdomsarbeidere: Serhat og Nahira

Assistenter: Chya, Claudia, Niza, Patrick, Sertan og Sevime

 

AKS skal være en læringsstøttende arena for elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

Vi har et stort fokus på å skape gode relasjoner, trivsel, et godt og trygt læringsmiljø. Lekende læring preger hverdagen i AKS.

Våre forskjellige læringsstøttende aktiviteter bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

 

Vi på AKS ønsker et tett og godt samarbeid med foresatte for elever på AKS. Det betyr at terskelen for å komme med innspill og tilbakemeldinger skal være lav. Vi har troen på at et godt Aktivitetsskoletilbud utvikles best i samarbeid med elever og foresatte.

 

Kontakt:

Assia.Bendriss@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 469 43 707