Lokal plan

1. august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten var å utvikle et likeverdig tilbud som styrker samordningen mellom skole, Aktivitetsskole, leksetilbud og fritid. Det ble utarbeidet en rammeplan som ble innført 1. august 2009, samtidig med at SFO endret navn til Aktivitetsskolen.
Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Målet er å sikre god kvalitet på tilbudet. I henhold til rammeplanen skal Aktivitetsskolen kjennetegnes ved:

  • Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevens faglige, sosiale og personlige utvikling
  • Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
  • Å gi et kvalitativt godt leksetilbud

Les mer om den lokale planen her.