Våre baser

 Assia Bendriss

Base 1 holder til på Kristines hus.

Baseleder: Assia Bendriss.

Assia.Bendriss@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 94 16 23 43   

 

 

Giuseppe Sapienza

Base 2 holder til på Kristines hus.

Baseleder: Giuseppe Sapienza,

Giuseppe.Sapienza@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 91 24 04 14  

 

 

 Kristina Leganger Aaserud

Base 3 holder til på Tippen.

Base 4 holder til på Tippen.

Baseleder Kristina Leganger Aaserud,

Kristina.LegangerAaserud@ude.oslo.kommune.no

Telefon base 3: 90 13 25 74 og 46 76 37 07

Telefon base 4: 95 76 45 61  

 

 

Giuseppe Sapienza

Ansvarlig for fakturaer, inn- og utmeldinger:

Giuseppe Sapienza,

Giuseppe.Sapienza@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 91 24 04 14  

 

  

Michael Blomberg

Fungerende Aks-leder Michael Blomberg. 

Michael.Blomberg@ude.oslo.kommune.no

Tlf. 22 08 87 80

 

Skolens kontor: 22 08 87 80