Våre baser

 

 

 Kristina Leganger Aaserud

Base 1 holder til på Tippen.

Baseleder Kristina Leganger Aaserud,

Kristina.LegangerAaserud@ude.oslo.kommune.no

Telefon 957 64 561

 

 

Assia Bendriss

Base 2 holder til på Kristines hus.

Baseleder: Assia Bendriss.

Assia.Bendriss@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 941 62 343

  

 

Ida

Base 3 holder til på Tippen.

Baseleder: Ida Remen.

Ida.Remen@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 912 40 414    

  

 

Assia Bendriss

Base 4 holder til på Kristines hus.

Baseleder: Assia Bendriss.

Assia.Bendriss@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 469 43 707 

 

  

Michael Blomberg

Ansvarlig for fakturaer, inn- og utmeldinger:

Fungerende Aks-leder Michael Blomberg. 

Michael.Blomberg@ude.oslo.kommune.no

Tlf. 22 08 87 80

 

Skolens kontor: 22 08 87 80