Heldagsplass

Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier.Med gratis kjernetid får du redusert pris på heldagsplass.

Les mer og heldagsplass

Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.